+48 606 654 144

  Kontakt

  SIEDZIBA FIRMY / ADRES KORESPONDENCYJNY
  FP Lider W.Nowak sp.j.
  ul. Dembego 23/71
  02-796 Warszawa

  TELEFONY KONTAKTOWE
  Wiktor Nowak gsm: (+48) 606 654 144
  Włodzimierz Nowak gsm: (+48) 602 221 124

  POCZTA ELEKTRONICZNA
  e-mail: nowak@fplider.pl

  ADRESY STRON WWW FIRMY FP LIDER

  www.fplider.pl
  www.muryoporowe.pl
  www.belkibetonowe.pl
  www.izofrost.pl

  NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
  PKO S.A.
  IX Oddział w Warszawie
  98 1240 1125 1111 0010 2228 0052

  DANE REJESTROWE
  REGON: 141698913 NIP: 951-22-72-835
  KRS: 0000321050 w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie

  Pisemna forma zapytania przy użyciu formularza gwarantuje najszybszą odpowiedź (z reguły odpowiadamy tego samego dnia, najpóźniej w ciągu 48 godzin.)

  PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL FORMULARZA KONTAKTOWEGO.


  Formularz kontaktowy  §.1 Postanowienia Ogólne Administratorem danych jest FP LIDER W.Nowak sp.j.  z siedzibą w Warszawie (02-796) ul. Dembego 23/71 , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000321050, dla której akta rejestrowe prowadzi XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9512272835, REGON: 141698913. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby (...)