Kontakt

  FP LIDER W.NOWAK SP.J. z siedzibą w Warszawie

  TELEFONY KONTAKTOWE
  Włodzimierz Nowak : (+48) 602 221 124

  POCZTA ELEKTRONICZNA
  e-mail: nowak@fplider.pl

  DANE REJESTROWE

  REGON: 141698913 NIP: 951-22-72-835
  KRS: 0000321050 w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie

  ADRESY STRON WWW FIRMY FP LIDER

  www.fplider.pl
  www.muryoporowe.pl


  ZAPYTANIA - WYCENY

  Prześlij nam zapytanie o wycenę dostawy płyt betonowych. Podaj w treści ilość płyt i ich wymiar. Nie zapomnij podać miejca dostawy! Prześlij wiadomość na adres nowak@fplider.pl lub skorzystaj z wygodnego formularza poniżej.
  §.1 Postanowienia Ogólne Administratorem danych jest FP LIDER W.Nowak sp.j.  z siedzibą w Warszawie (02-796) ul. Dembego 23/71 , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000321050, dla której akta rejestrowe prowadzi XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9512272835, REGON: 141698913. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby (...)